آیکون فرم ارتباط با شرکت بنیاد استیل

ارتباط فوری با ما

کد امنیتی

فلنج اسلیپون

فلنج اسلیپون

کلاس فلنج: 150 300 400 600 900 1500

کاتالوگ : موجود نیست

  • جنس
    فولاد زنگ نزن /